tel. 0268426138, fax. 0268426630 office@silnef.ro

Stimate utilizator,

Folosirea/navigarea pe site-ul www.silnef.ro de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și SILNEF S.R.L.

SILNEF S.R.L., cu sediul in Romania, Jud. Brasov, Municipiul Brasov, strada Mihai Viteau nr. 99 a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor de publicitate.

Folosirea/vizitarea sau utilizarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor descrise în cele ce urmează. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu aceste condiţii vă rugăm să nu utilizaţi site-ul nostru de internet.

SILNEF S.R.L. își rezervă dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea obligației de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe acest Site.

Conținutul acestui Site are caracter informativ, nu reprezintă un mijloc de reclamă și nu poate fi interpretat drept o ofertă de a contracta anumite servicii juridice.

Este interzisa copierea, modificarea, reproducerea, republicarea, afisarea, transmiterea sau distribuirea in orice mod a materialelor integrate in acest site, publicate de catre SILNEF S.R.L., materiale protejate prin legile nationale si internationale de copyright. Copierea, modificarea sau expunerea numelor, logo-urilor, textului sau imaginilor grafice integrate in site-ul de fata nu sunt permise decat cu acordul scris al SILNEF S.R.L.

SILNEF S.R.L nu isi asuma responsabilitatea pentru formularele completate necorespunzator din punct de vedere al continutului.
Orice link sau legatura din site-ul www.silnef.ro nu implica faptul ca SILNEF S.R.L. sustine sau accepta orice responsabilitate pentru continutul sau utilizarea website-ului conectat.

Politica de confidențialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal

SILNEF S.R.L. respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care contactează societatea pe cale electronică.

Atunci când se interacționeaza cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon).

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în vederea îndepliniri următoarelor scopuri:

  • În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, SILNEF S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal pentru: înregistrarea în contabilitate prin preluarea în aplicațiile informatice ale acesteia a datelor din actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile; raportarea tranzacțiilor/operațiunilor către autorități; gestionarea controalelor efectuate de autoritățile; păstrarea, depozitarea și arhivarea documentelor; procesarea plaților.
  • În vederea încheierii și executării contractelor comerciale, SILNEF S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal pentru: derularea și gestionarea relației contractuale cu partenerii, în vederea justificării cantităților de deșeuri colectate (inclusiv prin intermediul serviciilor on-line puse la dispoziție de către parteneri); derularea în bune condiții a tranzacțiilor; gestionarea calității datelor; constatarea, exercitarea sau apărarea a unor drepturi ale SILNEF S.R.L. în instanță.
  • In vederea angajarii in cadrul SILNEF S.R.L. , prelucreaza datele cu caracter personal pentru inregistrarea contractelor individuale de munca.

Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

SILNEF S.R.L. nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea Site-ului, ori în vederea transmiterii de newsletter-uri din partea SILNEF S.R.L.). În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră.

Informatiile personale se pot dezvalui, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile SILNEF S.R.L., ale clienților săi, ori ale publicului în general.

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

  • Dreptul la informare, astfel, puteti primi oricand detalii privind activitatile de prelucrarte a datelor efectuate de SILNEF S.R.L.;
  • Dreptul de acces la date, SILNEF S.R.L. va poate oferi confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv punerea la dispozitie a documentului ce contine datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii effectuate de SILNEF S.R.L.;
  • Dreptul la rectificare in cazul in care se conmstata ca datele au fost inexacte, incoprecte sau incomplete;
  • Dreptul la stergerea datelor din baza de date SILNEF S.R.L. in masura indeplinirii conditiilor prevazute de lege.
  • Dreptul la opozitie, mai exact, dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, in conditile prevazute de lege.
  • Dreptul de a se adresa Autoritatii de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal sau instantelor competente;

Execitarea acestor drepturi se poate efectua prin transmiterea unei cereri datate si semnate sau a unui email datat si semnat, utilizand adresa societatii noastre: Brasov, Str. Mihai Viteazu nr. 99, sau email: office@silnef.ro.

Aveti nevoie de ajutor ?