tel. 0268426138, fax. 0268426630 office@silnef.ro
 • Legea 211/2011 – privind regimul deseurilor
 • Legea 104/2011 – privind calitatea aerului inconjurator
 • Legea 212/2015 – privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • OUG 196/2005 – privind Fondul pentru Mediu
 • OUG 195/2005 – privind Protectia Mediului
 • OUG 5/2015 – privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • Legea 249/2015 – privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • HG 856/2002 – privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 • HG 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate
 • HG 1061/2008 – privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
 • HG 170/2004 – privind gestionarea anvelopelor uzate
 • Ordin nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 – pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori
 • Ordin 794/2012 – privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 • Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Decizia 2000/532 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase
 • Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
 • Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri

 

Aveti nevoie de ajutor ?